اتوماسیون صنعتی در یک واحد صنعتی شامل اندازه گیری علمی و دقیق پارامترهای موثر، تعریف مقادیر مطلوب برای پارامترها و اعمال فرامین لازم و به موقع برای تجهیزات به منظور کسب پارمترهای مطلوب می باشد. در بخش اول برای اندازه گیری پارامترها از سنسورهای مختلفی نظیر سنسورهای دما، رطوبت، گازهای مختلف، فشار، وزن، تماس، عبور، حضور و غیره استفاده می شود. خروجی این سنسورها می بایست با روش های دقیقی ارزیابی شده و در صورت لزوم کالیبره و جبران سازی شوند. مرحله دوم تعریف دقیق پارامترهای مطلوب است. برای این منظور نیاز به پنل کاربری قابل استفاده برای این منظور می باشد. این پنل باید دارای شرایطی باشد که فرد استفاده کننده به راحتی و بدون نیاز به تخصص های ویژه بتواند با آن ارتباط برقرار کند و پارامترهای مورد نیاز را تنظیم نماید. مرحله آخر نیز اعمال فرامین به تجهیزات می باشد. معنای اتوماسیون و هوشمندسازی بیشتر در این مرحله معنا پیدا می کند. هرچه این مرحله دقیق تر و همراه با الگوریتم های مناسب تری اجرا شود نتیجه حاصل به نقطه بهینه نزدیک تر خواهد بود.

aaa

شرکت پارسان با توجه به مطالب فوق در حوزه های خاصی اقدام به تولید تجهیزات اتوماسیون صنعتی هوشمند نموده است که با وجود اجرای الگوریتم های پیچیده برای کنترل پارامترها یک پنل کاربری آسان با منوی فارسی و لمسی در اختیار مصرف کننده قرار میدهد که با حداقل آموزش امکان استفاده از آن را خواهد داشت.