سافت استارتر مدل HBZ-132 یک نمونه راه انداز الکتروموتور سه فاز است که برای راه اندازی الکتروموتورها در انواع کاربردهای صنعتی قابل استفاده می باشد. سافت استارترها در دو نوع کلی راه اندازی Inside Delta (6 سیمه) و راه اندازی اتصال مستقیم (3 سیمه) تولید می شوند. در حالت راه اندازی اتصال مستقیم جریان راه اندازی تا 2/3 برابر جریان نامی می باشد. در حالی که راه اندازی Inside Delta جریان راه اندازی را به 2 برابر جریان نامی محدود می کند.

سافت استارتر مدل HBZ-132 با تمرکز بر پمپ های شناور طراحی و ساخته شده است. لذا با استفاده از الگوریتم های خاص برای Kick Start و همچنین رمپ استارت، بهترین عملکرد را برای راه اندازی پمپ های شناور از لحاظ جریان راه اندازی دارد. تا حدی که جریان راه اندازی را به یک و نیم برابر جریان نامی محدود می کند. همچنین با استفاده از رمپ استاپ بهینه، نرم ترین استاپ و در نتیجه کمترین تنش مکانیکی برای سیستم به وجود می آید.

G8

مزایای راه انداز نرم شرکت پارسان

  • امکان راه اندازی Inside Delta علاوه بر راه اندازی اتصال مستقیم
  • تشخیص اتوماتیک نحوه سیم کشی الکتروموتور (6 سیمه یا 3 سیمه)
  • تشخیص اشکالات احتمالی سیم کشی قبل از راه اندازی
  • تشخیص نشتی احتمالی جریان قبل از راه اندازی
  • دارای Kick Start طراحی شده ویژه پمپ های شناور به منظور کاهش بیشتر جریان راه اندازی (5/1 برابر جریان نامی)
  • کنترل فشار آب خروجی
  • امکان دریافت فرمان استارت و استاپ از دستگاه های جانبی مانند تایمر و مودم GSM (SMS)
  • دارای رمپ استارت و استاپ طراحی شده ویژه پمپ های شناور (نرم تر شدن استارت و استاپ)
  • دارای تایمر مجوز استارت قابل تنظیم (حفاظت از شناور)