برگزاری دوره های آموزشی

توسط معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

با همکاری

شرکت دانش بنیان پارسان

میکروکنترلر ARM (STM32) 

arm

طراحی دیجیتال با FPGA

EE-FPGA1

طراحی مدار چاپی با Altium

altium

میکروکنترلر  AVR

avr_programming1

رباتیک و مکاترونیک ( ساخت ربات)

cover-s

+Network

Network-Certified

زمان دوره ها: نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد

dec2

مهلت ثبت نام : 10 اردیبهشت

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3HaMka9N178