نام دوره آموزشی

Network+

 مقدمه:

فن‌آوری اطلاعات و تخصص‌های مرتبط با آن عرصه نوینی را به‌منظور پیشرفت افراد و جوامع در دنیای امروز به روی همگان گشوده است. از دانش شبکه می‌توان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین این تخصص‌ها نام برد. در این راستا شرکت CompTIA به‌عنوان یکی از معتبرترین شرکت‌های ارائه‌کننده مدارک بین‌المللی IT، مدرک +Network یا مدرک تکنسین شبکه را معرفی نموده است که درواقع این دوره گام ورود به دنیای شبکه محسوب می‌گردد و پیش‌نیاز دوره‌های ماکروسافت و لینوکس و سیسکو است. مهم‌ترین بخش دوره +Network که در دوره‌های بعدی مهندسی شبکه نظیر دوره آموزشی MCSE و دوره آموزشی CCNA موردنیاز است IP Subnetting و شناخت سرویس‌های شبکه است. می‌توان گفت دانشجویان در این دوره بر مباحث اولیه شبکه تسلط می‌یابند تا در دوره‌های بعد بتوانند این مباحث تئوری را به مرحله اجرا برسانند.

 اهداف دوره آموزشي

اهداف كلي:

 

آشنایی با اصول شبکه‌های کامپیوتری

آشنایی با اصول انتقال اطلاعات، محيط فيزيکی و دستگاه‌های ارتباطی شبکه‌های کامپیوتری

درک مدل OSI و معماری‌های Ethernet, Token Ring, FDDI و بی‌سیم

فراگیری پروتکل‌های مهم شبکه‌های کامپیوتری مانند TCP/IP و سرویس‌های آن

درک پایه‌های ساختاری LAN و WAN

آشنایی و به‌کارگیری روش‌های عیب‌یابی و رفع عيب شبکه‌های کامپیوتری

 شرايط شرکت‌کنندگان

این دوره پیش‌نیازی ندارد.

 معيارهاي ارزشيابي از دوره

N10-006: Network+ Exam

 مدت دوره:

 32 ساعت

سرفصل آموزشی:

 بخش اول

Network Technologies

 • Explain the function of common networking protocols

 • Identify commonly used TCP and UDP default ports

 • Identify the following address formats

 • Identify common IPv4 and IPv6 routing protocols

 • Compare the characteristics of wireless communication standards

 بخش دوم

Network Media and Topologies

 • Categorize standard cable types and their properties

 • Identify common connector types

 • Identify common physical network topologies

 • Categorize WAN and LAN technology types and properties

 • Explain common logical network topologies and their characteristics

 بخش سوم

Network Devices

 • Install, configure and differentiate between common network devices

 • Identify the functions of specialized network devices

 • Explain the advanced features of a switch

 • Implement a basic wireless network

 بخش چهارم

Network Management

 • Explain the function of each layer of the OSI model

 • Explain different methods and rationales for network performance optimization

 • Given a scenario, troubleshoot common connectivity issues and select an appropriate solution

 بخش پنجم

Network Tools

 • Given a scenario, select the appropriate command line interface tool and interpret the output to verify functionality

 • Explain the purpose of network scanners

 بخش ششم

Network Security

 • Explain the function of hardware and software security devices

 • Explain the methods of network access security

 • Identify common security threats and mitigation techniques